மூத்த குடிகளின் இறப்பை தடுப்போம்! தடுப்பூசி ஏற்ற செயல்படுவோம்!

கோவிற்ரால் ஏற்படும் பெரும்பாலான இறப்புகள் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இரண்டு தடுப்பூசிகளும் ஏற்றப்பட்டவர்கள் ஆதலால் இரண்டு தடுப்பூசிகளையும் என்றும் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த நோக்கத்திற்காக அனைவரின் ஆதரவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கோவிட் இறப்புகளில் 75% இறப்புகள் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெரியவர்களுக்கு ஏற்பட்டதாகவும், அவர்களில் 88% பேர் ஒரு டோஸ் கோவிட் தடுப்பூசியைப் பெறவில்லை என்றும் இராணுவத் தளபதி சுட்டிக்காட்டினார்.

13 ஆம் தேதி நிகழ்ந்த 160 கோவிட் இறப்புகளில் 100 சிகிச்சை அளிக்கப்படவில்லை, அவர்களில் 54 பேர் கொழும்பு மாவட்டத்தில் மற்றும் அவர்களில் 36 பேர் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் என்று இராணுவத் தளபதி கூறினார்.

கொழும்பு மாவட்டத்தின்படி, 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட 330,000 மூத்த குடிமக்கள் உள்ளனர், அவர்களில் சுமார் 40,000 பேர் தடுப்பூசி போடப்படவில்லை. சுமார் 27,500 தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது, மீதமுள்ள 12,500 விரைவில் தடுப்பூசி போடப்படும், என்றார்.

அதன்படி, ராணுவ தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா நாடு முழுவதும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு தடுப்பூசி போடுவதற்கு சுகாதார சேவைகள் உட்பட பாதுகாப்புப் படைகளுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்றும் கோவிட்டில் மூத்த குடிமக்களின் மரணத்தைத் தடுக்க உதவ வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார்.