விளையாட்டு துறை அமைச்சரின் பிரபலமாகும் (விடியோ)

உடலமைப்பு குறித்த விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரத்துறை அமைச்சர் நமல் ராஜபக்ஷவின் சிறப்பு வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் மிகவும் பிரபலமாகியுள்ளது.